SANS AUTO.png

Oslos gater er i forandring. Enkelte av dem stenges for biltrafikk og parkeringsmuligheter reduseres eller fjernes helt. Konturene av «Den bilfrie byen» begynner å tre frem i sentrumsbildet, og nye måter å både bruke og bevege seg gjennom byen oppstår som en følge av det. Hva skjer i byen i disse dager, og hva skjer i periferien i mellomtiden, mens sentrumsgatene er under transformasjon? Hva med tettstedene i Osloregionen, med sine egne bylivssituasjoner og skaler? Er det rom for bilfrie visjoner også her?

Lokallaget i NLA Oslo/Akershus planlegger nå en utstilling over visjoner for «den bilfrie byen». Utstillingen med tittelen «Sans Auto» handler om å tenke offentlig rom på en ny måte, der biler ikke er i hovedrollen. Hvordan kan kjerneideer av «den bilfrie byen» adapteres til steder med andre karakterer? Utstillingen «Sans Auto» ønsker å utforske ideen om en annen type by, i stor og mindre skala, gjennom betraktninger av ulike steder i hovedstaden og -regionen. 

Det vil bli kåret en vinner av konkurransen, premiert med kr 10 000!

Det vil også bli premiering av bidrag i de ulike kategoriene i konkurransen.

Bidragene vil bli vurdert av en sammensatt tverrfaglig jury. Samtlige bidrag vil bli utstilt på Tøyen Startup Village, Tøyen Torg.