Brynseng T. Google Earth.

Brynseng T. Google Earth.

Oslo Small: Brynseng T

Tema: Lokal økonomi
Hvordan kan mindre punkter langs større gatestrukturer skape «sosiale mikroklima» og hvilke nye økologier og økonomier kan etableres her?

 
 

Fakta

Plassering i byen
Brynseng T-bane, Oslo. 10 minutter øst fra Oslo S.

Kollektivtransport
Brynseng ligger sentralt plassert i forhold til Oslo sentrum med tilknyttede t-baner (linje 1-4), tog (Bryn Stasjon) og busslinje 23/24 langs Østensjøveien. Det er besluttet at Bryn skal utvikles til et viktig regionalt knutepunkt med en gateterminal.

Bruk av bil i dette området
Områdets beliggenhet har kort vei til Ringvei 3, E18 og E6. Østensjøveien har saktegående kø gjennom store deler av rushtiden. Større næringslokaler og parkeringsarealer samt bilverksted skaper betydelig trafikk på dagtid.

Bruk av stedet i dag
I dag er det ikke noe torg som sådan ved Brynseng T-bane, kun en asfaltert plass som benyttes som manøvreringsareal for buss, bil og fotgjengere. Det ligger et konditori, kiosk og serveringssted ved T-banen, foruten mindre servicefunksjoner som frisør, kjøreskole m.m. Pågående områderegulering.

Spesifikke utfordringer
Trafikkbildet generelt i forhold til støy, forurensning og barrierer. Aktivisere bruk av offentlig rom i tilknytning til kollektivtrafikk og knutepunkttenkning. Tilrettelegge bedre for myke trafikanter.

Nyttig lesning