Jens Bjelkes Gate. Google Earth.

Jens Bjelkes Gate. Google Earth.

Oslo Medium: Jens Bjelkes Gate

Tema: Lokale sosiale forbindelser
Hvordan kan gaterommet skape et sosialt og lokalt rammeverk hvor nabolaget blir knyttet sammen og beboernes individuelle nettverk utvidet?

 
 

Fakta

Plassering i byen

Bydel Gamle Oslo, Tøyen fra Kjølberggata til Lakkegata (fokusområde Sørli gate til Kjølberggata)

Kollektivtransport

T-bane (Tøyen), 20-bussen i Kjølberggata, 60-bussen i Hagegata / Kolstadgata

Bruk av bil i dette området

Gateparkering langs hele gaten på begge sider. Sørli plass skaper en avsperring ned mot Botanisk hage mellom Sørli gate og Sexes gate. Dette gjør at mye kjøring skjer via Sørligata ned til Tøyengata, ut ved krysset med Kjølberggata (lyskryss) eller via tverrgatene til Åkebergveien. 

Bruk av stedet i dag

Jens Bjelkes gate er en boliggate med tett bebyggelse. Dette betyr at det er mange som bruker gaten gjennom hele dagen. Gaten er hovedsakelig brukt til bilparkering på begge sider, med ca. 5m til overs for toveis kjøring mellom parkeringen. Dette gjør at biler må vike for hverandre. Mange sykler i gate langsmed bilene i kjørebanen. Det er mye liv på fortauet, matbutikker, barer med uteservering, og et høyt antall barnefamilier er også bosatt her. Nærhet til Tøyensenteret med sitt kultur- og utelivstilbud gir et stort potensiale for tilknytning til Jens Bjelkes gate. 

Spesifikke utfordringer

Grunnet høy tetthet av boliger er inn / utflytting og levering  en aktuell problemstilling som bør tas hensyn til. Samtidig er det mye lek, sykling og kryssing av gaten i den trange toveis kjørebanen. Hvordan kan trafikkflyt beholdes, men prioriteres annerledes? Hva gir de beste løsningene for barna, fotgjengerne og syklistenes sikkerhet, og hva skjer med de bilene som bruker gaten til parkering i dag?