E6 Ulvensplitten. Google Earth.

E6 Ulvensplitten. Google Earth.

Oslo Large: E6 Ulvensplitten

Tema: Gjenbruk
Hvordan kan kvalitetene i en stor trafikkmaskin utnyttes på en ny måte når biltrafikken reduseres betraktelig? Hvordan kan det nye gatebildet bidra til by- og boligkvaliteten i området?

 

Fakta

Plassering i byen 
Ulvensplitten deler områdene Østre Aker og Ulven/Økern, øst for Valle Hovin.

Kollektivtransport
Lite forbindelser. Kun buss 68 fra Persveien og buss 23 fra Haslelund i nærheten.

Bruk av bil i dette området
Ulvensplitten er en del av E6, et motorveikompleks, og besørger forbindelsen mellom E6 nordfra og Ring 3.

Bruk av stedet i dag
Samferdsel og industri/lagerdrift. Oslo kommunes ønsker nedbygging av Ulvensplitten og skape byutvikling i området. 
OBOS planlegger å bygge 3000 nye boliger samt butikker og kontorer.

Mer informasjon om E6 Ulvensplitten kommer.

Nyttig lesning
Om Hovinbyen