SANS AUTO.png

Oslos gater er i forandring. Enkelte av dem stenges for biltrafikk og parkeringsmuligheter reduseres eller fjernes helt. Konturene av «Den bilfrie byen» begynner å tre frem i sentrumsbildet, og nye måter å både bruke og bevege seg gjennom byen oppstår som en følge av det. Hva skjer i byen i disse dager, og hva skjer i periferien i mellomtiden, mens sentrumsgatene er under transformasjon? Hva med tettstedene i Osloregionen, med sine egne bylivssituasjoner og skaler? Er det rom for bilfrie visjoner også her?

Lokallaget i NLA Oslo/Akershus planlegger nå en utstilling over visjoner for «den bilfrie byen». Utstillingen med tittelen «Sans Auto» handler om å tenke offentlig rom på en ny måte, der biler ikke er i hovedrollen. Hvordan kan kjerneideer av «den bilfrie byen» adapteres til steder med andre karakterer? Utstillingen «Sans Auto» ønsker å utforske ideen om en annen type by, i stor og mindre skala, gjennom betraktninger av ulike steder i hovedstaden og -regionen. 

HVEM KAN DELTA? 

Målgruppen for utstillingen er alle byutviklingsinteresserte – studenter, profesjonelle, og interessenter. Med andre ord ikke bare kontorer, men hovedsakelig individuelle og små grupper med interesse for Oslo og Akershus sin fremtid. Mens kontorer er velkomne, er det lokallagets mål å holde terskelen for "Sans Auto" passelig lav, slik at det frister for alle å bli med og vise engasjement. 

HVORDAN BIDRA?

Velg ett (eller flere) av stedene og kom med din ide eller visjon for hvordan det kan bli! Du står fritt til å tolke oppgaven slik du ønsker - om det er en strategi, et dikt, en modell, planer og visualiseringer - et maleri, en håndtegning, en artikkel, en plansje i større format, en collage etc. etc  - det bestemmer du! Det eneste kriteriet er at materialet må kunne stilles ut på vegg (max 1m²) eller i rommet (max 1m³)!

En kvadrat/kubikkmeter kan romme ganske mye!

En kvadrat/kubikkmeter kan romme ganske mye!

KONKURRANSEN

Under finnes en oversikt over fem steder i ulik skala. Klikk på seksjonene for å få tilgang til konkurransegrunnlag i form av flyfoto, gatebilder og en kort introduksjon til stedene, med innsikt i lokale forhold og pågående prosesser. Stedsbefaringer kan vurderes ved behov eller interesse. Bidrag vil bli vurdert av en dedikert jury og premiert.

Det vil bli kåret en vinner av konkurransen, premiert med kr 10 000!
Det vil også bli premiering av bidrag i de ulike kategoriene i konkurransen. Samtlige bidrag vil bli utstilt på Tøyen Startup Village, Tøyen Torg.

Frist for innsending av bidrag: Fredag 8. september.

Digitalt materiale kan sendes til post(at)nlaoa.no. NB! Maks. filstørrelse 20 MB.
Fysisk materiale i form av plansjer eller installasjoner/modeller kan leveres direkte til lokalene på Tøyen Startup Village.

UTSTILLINGEN

«Sans Auto» vil bli utstilt gjennom plansjer, modeller, video eller andre passende format. Deltagere kan velge mellom omfangene 1m² på vegg eller 1m³ på gulv. Utstillingen vil bli oppført i Tøyen Startup Village sine lokaler på Tøyen torg, og vil stå i ukene 37-39.

ANDRE ARRANGEMENTER

I løper av utstillingsperioden vil det legges opp til debatter og forelesninger knyttet opp mot temaet. Dette blir gyldne anledninger for faglig påfyll, møte bekjente og å få med seg de kreative bidragene!

 
 

Stedene

P1260626.JPG

E6 ULVENSPLITTEN

Oslo Large: E6 Ulvensplitten

Tema: Gjenbruk
Hvordan kan kvalitetene i en stor trafikkmaskin utnyttes på en ny måte når biltrafikken reduseres betraktelig? Hvordan kan det nye gatebildet bidra til by- og boligkvaliteten i området?

 

JENS BJELKES GATE

Oslo Medium: Jens Bjelkes Gate

Tema: Lokale sosiale forbindelser
Hvordan kan gaterommet skape et sosialt og lokalt rammeverk hvor nabolaget blir knyttet sammen og beboernes individuelle nettverk utvidet?

 

GRØNLANDSLEIRET16

Oslo Small: Grønlandsleiret 16

Tema: Lokal økonomi
Hvordan kan mindre punkter langs større gatestrukturer skape «sosiale mikroklima» og hvilke nye økologier og økonomier kan etableres her?

 
IMG_9234.JPG

BRYNSENG T

Oslo Small: Brynseng T

Tema: Lokal økonomi
Hvordan kan mindre punkter langs større gatestrukturer skape «sosiale mikroklima» og hvilke nye økologier og økonomier kan etableres her?

 
IMG_5180.JPG

NEDRE TORG, SKI

Oslo Omegn: Nedre Torg, Ski

Tema: Gjenoppståtte arealer
Hvilke nye funksjoner kan tilegnes gjenoppståtte arealer som følge av redusert bilbruk i tettstedskjernene?