Om oss

 

Norges Landskapsarkitekters forening (NLA) organiserer landskapsarkitekter i Norge. Dette er nettsidene til lokalavdelingen for NLA Oslo & Akershus, som huser den største medlemsbasen i landet. 

Lokalavdelingen organiserer arrangementer, forelesninger og utstillinger i nærområdet, og deltar i samfunnsdebatten. Vervene i lokalforeningen besettes på frivillig basis og er ulønnet.

Styret i NLA Oslo & Akershus 2017-2018:

Styreleder MNLA Maxwell Gitenstein
Kasserer MNLA Ingrid Fallet
Styremedlem MNLA Daniel Ewald
Styremedlem MNLA Annabel Danson (permisjon)
Studentrepresentant Torstein Groven
Studentrepresentant Rannveig Hetland

Spørsmål? Kontakt oss!

Navn *
Navn