Om oss

 

Norges Landskapsarkitekters forening (NLA) organiserer landskapsarkitekter i Norge. Dette er nettsidene til lokalavdelingen for NLA Oslo & Akershus, som huser den største medlemsbasen i landet. 

Lokalavdelingen organiserer arrangementer, forelesninger og utstillinger i nærområdet, og deltar i samfunnsdebatten. Vervene i lokalforeningen besettes på frivillig basis og er ulønnet.

Styret i NLA Oslo & Akershus 2019-2020:

Styreleder
MNLA Maxwell Gitenstein
Kasserer
MNLA Ingrid Fallet
Styremedlem, media & kommunikasjon
MNLA Daniel Ewald (utfases 2019),
Fredrik van der Horst (fases inn 2019)
Styremedlem
MNLA Balén Yousef
Studentrepresentant NMBU
Rannveig Hetland, Anniken Nordaas
Studentrepresentant AHO
Runa Oline Hermansen

Spørsmål? Kontakt oss!

Navn *
Navn