Styret

Første styremøte 2019 by NLA Oslo & Akershus

Årets første møte ble avholdt i møtelokalene hos Grape/SOLA

Årets første møte ble avholdt i møtelokalene hos Grape/SOLA

Vi har avholdt vårt første styremøte i år og har skissert årets begivenheter for lokallaget. Kort oppsummert vil vi sette inn ressursene for å bidra til IFLAs verdenskongress COMMON GROUND fra forskjellige hold, men også arrangere årsmøte i mars måned samt sommerfest i juni. I tillegg håper vi å fortsette fjorårets suksess med skissekurs ved AHO. Følg med på kalenderen!

Max, Ingrid, Daniel, Balén og Rannveig