Back to All Events

NLA Oslo & Akershus Sommerfest 2019: "På taket av den nye Gamlebyen"

NLAOA Sommerfest 2019.jpg

English below —-

Tradisjon tro planlegger vi en runde med spennende prosjekter + omvisning. I år er tema «På Taket av Ny og (Gamle)byen».

På vandringen vil vi besøke to spennende prosjekter, Hollenderkvartalet av Tegn_3 og Barcode B13 av Landskapsfabrikken (nå Asplan Viak). Vi tar en øl eller et glass vin sammen på taket av B13 før vi dra videre til Ladegården, en staselig lystgård fra 1720-årene med god øl + pizza i en klassisk hage.

Vi møter kl 16:45 utenfor Hollenderkvartalet (Schweigaards gate 40) før omvisning begynner. Nærmeste trikkstopp er Munkegate (linje 18, 19) eller busstopp «Oslo gate» (linje 37).

Program for sommerfesten:

Kl.16:45 – Oppmøte ved Hollenderkvartalet (inngang i Hollendergata).

Kl. 17 – 17:45 – Omvisning av Norges første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt, Hollenderkvartalet + takhage av Tegn_3 v/ Therese Brekke

Kl.18 – 18:45ish – Omvising av Barcode felt B13 takhage på 15.etg. av Landskapsfabrikken (nå Asplan Viak) v/ Andreas Nypan + et glass

Kl.19ish – når du vil – Drankz og pizza i hagen hos Ladegården

Prosjektene vi skal besøke er vanligvis ikke åpne for publikum, så det blir veldig spennende å være med!

Pris: Sommerfesten er gratis for NLA medlemmer og inkluderer 1 glass drikke på takhage B13.

Påmelding: Siden vi skal inn i private boligprosjekter, er vi nødt til å vite hvor mange vi skal være. Meld deg på innen tirsdag, 11/06 ved å sende en epost til oss.

Vi gleder oss og håper å se deg neste torsdag 😊

***

Next Thursday is NLA Oslo / Akershus’s Summer party! As usual, we have set up a round with exciting projects with a short guided tour of the landscape architect. This year the thee is “On the Roof of New and (Old)town.”

On the loop we will visit two exciting projects, Hollenderkvartalet by Tegn_3 and Barcode B13 by Landskapsfabrikken (now Asplan Viak). We’ll have a beer or a glass of wine together on the roof of B13 before we head out together to Ladegården with its classic garden from the 1720s and good beer and pizza.

Meetup is 4:45pm outside of Hollenderkvartalet (Schweigaards gate 60) before the tour begins. Closest tram stop is Munkegate (lines 18,19) and buss stop Oslo gate (line 37).

Program for the summer party:

4:45pm – Meetup at Hollenderkvartalet (entrance from Hollendergate)

5:00 – 5:45pm – Guided tour of Norway’s first BREEAM certified housing project, Hollenderkvartalet + roof gardens by Tegn_3, Therese Brekke

6:00 – 6:45pm ish – Guided tour of Barcode B13’s 15th floor roof garden by Landskapsfabrikken (now Asplan Viak), Andreas Nypan + beer or a glass of wine

7:00ish – it’s up to you – Drankz and pizza in the garden at Ladegården

These projects are usually not open to the public, so this is an exciting chance to come along!

Fee: The summer party is free for NLA members and includes 1 glass wine / beer on the roof of B13.

Registration: Because we are visiting private housing projects, registration is required. Register by Tuesday, 11/06 by replying to this email.

 

We’re excited and hope to see you next Thursday 😊