Back to All Events

Paneldebatt - Landskapsarkitekturens rolle i samfunnsbyggingen

  • Bruket 34C Schweigaards gate Oslo, Oslo, 0191 Norway (map)

Landskapsarkitekturfaget er stort og omfattende: fra overordnet planlegging, formgivning og helt ned til teknisk spisskompetanse. NLA Oslo og Akershus ønsker å invitere til debattmøte med mål om å vise bredde og diversitet i vårt fag. Kom på Bruket 4. april kl. 18-20!

Program

17:30 Mat fra food truck, Bare Bao

18:00 Åpning av programmet v/NLA Oslo og Akershus og ordstyrer Geir Rognlien Elgvin fra Moment, www.moment.team

Del 1: Samfunnsoppdraget og Samfunnet, hva er behovet og hva kan og skal landskapsarkitekten bidra med? 
I panelet:

  • Jostein Bjørbekk - partner, Bjørbekk og Lindheim

  • Nina Ødegård - avdelingsdirektør i Statsbygg Elin Børrud - professor i By-og regionplanlegging, NMBU

  • Lillian Bredal Eriksen, Bystyrekandidat for MDG Pia Farstad von Hall, Fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen, Høyre

  • Hans Martin Aambø, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten

18:45 - Pause

19:00 Del 2: Innovasjon og utvikling. Hvordan er faget rigget for utvikling? Trenger vi å bli mer synlige? Hvordan?
I panelet:

  • Elisabeth Sjødal, Phd stipendiat og førsteamanuensis, AHO

  • Even Bakken, landskapsarkitekt i Norconsult

  • Thea Kvamme Hartmann, landskapsarkitekt i Snøhetta

  • Ashley Conn, partner i Studio Oslo landskapsarkitekter

  • Iwan Thomson, partner i Lala Tøyen

19:45 - Øl og mingling
-

Se også event på Facebook: https://www.facebook.com/events/2566826290057726/