Back to All Events

IMPULS: Christian Montarou - "Erik Loranges tegnestil"

Innledning ved landskapsarkitekt dr. scient. Morten Clemetsen: “Erik Loranges faglige virke som arkitekt og planlegger”.

Impulsforelesningene går av stabelen torsdager kl 14.15-16.00 i Gamle Festsal, Urbygningen

Velkommen!