Back to All Events

Rom for byliv: Byliv + Vern + Vegetasjon i Oslo sentrum

  • Bruket 34C Schweigaards gate Oslo, Oslo, 0191 Norway (map)
Illustrasjon: Fredrik van der Horst

Illustrasjon: Fredrik van der Horst

I etterdønningene av IFLAs verdenskongress og forrige debatt i april inviterer NLA Oslo / Akershus til en ny debattkveld hos Bruket bar. Denne gangen ønsker vi å spisse diskusjonen fra de store tankene til byliv, vern og vegetasjon i Oslo sentrum.

Vi ønsker å nyansere debatten om mer grønt og byliv i Oslo, og fokuserer spesielt på sentrum hvor vi mener det er størst behov for mer grønt, balansert med bokvalitet, opplevelse og vernehensyn.

Vi har samlet et bredt panel av bra folk med meninger som vi vet legger opp til en spennende og innholdsrik kveld. Vi skal også passe på at det er nok tid til spørsmål og kommentarer fra publikum denne gangen, slik at vi får til en fin fellessamtale.

Hjertelig velkommen!

NÅR: torsdag, 14/11 kl18

STED: Bruket Bar – Schweigaards gate 34C

TEMA: Rom for byliv: Byliv + Vern + Vegetasjon i Oslo sentrum

Oslo har fått stor internasjonal oppmerksomhet de siste årene med planene om et bilfritt sentrum, og prosjektet Bilfritt Byliv. I perioden 2016-2020 har vi klart å fjerne biler og parkering fra gatene, regulere en plan for gater i sentrum og teste ut en rekke midlertidige prosjekter – fra nye sykkelfelt til flyttbare parklets til gjenbygging av Dronningens gate og ny gågate i Øvre Slottsgate. Men for å lykkes med å revitalisere sentrum, må man tenke på opplevelser i gatene, som en av de viktigste felles byrommene vi har. Hvordan går vi frem i neste fase med mer permanente løsninger, slik at vi lykkes over tid? Dette innebærer å kunne tenke nytt rundt hvordan en gate kan se ut og om hvilken bruk utover ferdsel som det vil kunne gis rom til – spesielt når bilens plass reduseres. Dette er grønne kvaliteter det spesielt er viktig å tilrettelegge for i den tettbebygde Kvadraturen, som i dag har små gårdsrom og få oppholdssoner.
 
I tillegg har vi nettopp hatt valg i Oslo, hvor byrådet er blitt gjenvalgt. Som en del av kampanje, kom MDG ut med at de har lyst å plante 100,000 trær i Oslo sentrum. Mens dette er en spennende tanke, er det ikke nok i seg selv. Vi er nødt til å tenke på forskjellige blågrønne flater, et klimarobust bygulv, og rollen av biodiversitet i Oslos mest historisk kvarter. Lenge har det vært vanskelig å plante trær i sentrum på grunn av vernehensyn, men er dette riktig i dag? Særlig når klimaendring gjør oss nødt til å forandre hvordan vi se på natur i byen og håndtering av overvann.

DEBATTANTER

  • Janne Wilberg – Byantikvaren i Oslo

  • Christine Grape – Arkitekt. partner og daglig leder i Grape Architects

  • Einar Lillebye – Arkitekt. Professor ved Institutt for Landskapsarkitektur, LANDSAM, NMBU.

  • Elise Rustad Fossnes – Landskapsarkitekt i Norconsult.

  • Tom Kristian Berger – Landskapsarkitekt i Gullik Gulliksen landskapsarkitekter.

 

Kjør debatt!