Back to All Events

Urbant skissekurs for landskapsarkitekter

  • arkitektur- og designhøgskolen i oslo (map)
IMG_4779.jpg

NLA Oslo & Akershus inviterer til urbant skissekurs i 18. og 25. september! 

Ansvarlig for kurset blir Carsten Loly, som for tiden underviser i blant annet frihåndstegning ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Dette blir en sjelden mulighet til å friske opp skisseferdighetene sammen med andre fagfeller!

Fokuset med dette minikurset er iakttakelse og hurtig skissering av urbane landskap, arkitektur og bylivssituasjoner, og vi får en kort innføring i teknikk før vi setter kursen ut for å dokumentere bylivet. Det blir muligheter for veiledning underveis.

Kurset passer for alle erfaringsnivå, og er tiltenkt som et oppfriskende og inspirerende innslag i en travel hverdag hvor det stadig vekk er viktig å holde på streken!

Kurset blir holdt fra klokken 1700-1900 begge dager. Vi møtes på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.

Påmelding

Påmelding sendes via påmeldingsskjema på denne linken. Påmelding er bindende. Kursavgiften blir på kun kr. 200,- for medlemmer per dag, og prisen inkluderer både innføring, veiledning og tegneutstyr. Vennligst noter i eposten om du ønsker å delta på en eller begge dager. 
NB: Det vil være begrenset med plasser - så vær raskt ute!


Carsten Loly, f. 1955, er utdannet på malerlinjen ved henholdsvis Statens håndsverks- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo. Han har vært tilknyttet den vitenskaplige staben ved AHO siden 1998. Som universitetslektor har han undervist i frihåndstegning, beskrivende geometri, form og farge på Bachelor og Master nivå ved institutt for Design (IDE), institutt for arkitektur (Ark), samt i ulike kurs arrangert av institutt for form, teori og historie (FTH), som han i dag er tilknyttet. Carsten har også gjennom årene vært diplom veileder ved AHO.

Siden 2008 har han arbeidet med en avhandling med arbeidstittel ”The Media of The Hand Drawn Sketch in Architectural Practice”. Han har også forelest, veiledet og vært sensor ved KhiO, HiO, HiAk og HiBu i ulike undervisningssammenheng. Vedrørende utstillinger, prosjekter, publikasjoner, arbeidsengasjement og liknende; se CV. Carsten har gjennom 30 år vært aktiv som utøvende vokalist og musiker, komponist og tekstforfatter.

Kilde: aho.no