19. april 2018
       
     
12. april 2018
       
     
15. mars 2018
       
     
19. april 2018
       
     
19. april 2018

Inge Dahlman - Stille lengde
Klokken 1415-1600
Gamle Festsal, Urbygningen, NMBU

12. april 2018
       
     
12. april 2018

Einar Hagem - Om å undersøke stedets muligheter
Klokken 1415-1600
Gamle Festsal, Urbygningen, NMBU

15. mars 2018
       
     
15. mars 2018

Tarald Lundevall - Fiskevær og tettsted: Arkitektonisk endring gjennom 70 år
Klokken 1415-1600
Gamle Festsal, Urbygningen, NMBU