Programmet for våren 2019
       
     
Programmet for våren 2019
       
     
Programmet for våren 2019

Torsdag 7 februar
landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, GG Landskap
“Tankene bak”

Torsdag 14. februar
forfatter Niels Christian Geelmuyden
“Kunsten å skrive” Skrivekurs del 2

Torsdag 21. februar
forfatter Niels Christian Geelmuyden
“Kunsten å skrive“ Skrivekurs del 3

Torsdag 28 februar
landskapsarkitekt Kine Halvorsen Thorén
“Skolens og barnehagens uteareal, behov for arealnormer?”

Torsdag 7. mars
landskapsarkitekt Tone Lindheim
“Store transformasjonsprosjekter i Oslo”

Torsdag 14. mars
landskapsarkitekt Ingrid M. Ødegaard
“Landskapslaboratoriet ved NMBU”

Torsdag 21. mars
bonde Marianne Olssøn
“Hovelsrud fra ide til virkelighet. Tilbake til gullalderen”

Torsdag 28. mars
landskapsarkitekt Silje Myhre Amundsen
“Mil etter mil i samme stil”, om utforming av E6 gjennom Gudbrandsdalen
kommentar fra Ola Bettum

Impulsforelesningene går av stabelen torsdager kl 14.15-16.00 i Gamle Festsal, Urbygningen