Nedre Torg, Ski. Google Earth.

Nedre Torg, Ski. Google Earth.

Akershus: Nedre Torg, Ski

Tema: Gjenoppståtte arealer
Hvilke nye funksjoner kan tilegnes gjenoppståtte arealer som følge av redusert bilbruk i tettstedskjernene?

 
 

Fakta

Plassering i byen
Ski sentrum

Kollektivtransport
I dag finnes tre togforbindelser inn til Ski fra Oslo. Bussruta fra Ski sentrum utenfor Storsenteret dekker store deler av Follo regionen.

Follobaneutbyggingen med dobbeltspor til Ski ferdigstilles i 2021, og Ski skal utvikles til et moderne kollektivknutepunkt med et fornyet sentrumsområde. Når Follobanen ferdigstilles vil reisetiden mellom Oslo og Ski halveres fra 22 til 11 minutter.

Bruk av bil i dette området
De store arealene i sentrum av Ski benyttes i dag til parkering. Torgveien er toveis kjørt i dag, men i framtiden er det tenkt hovedsakelig for varelevering og kjøring kun i deler av veien for å komme til private parkeringsplasser. Det vil ikke være noe gateparkering i fremtiden, men man skal heller være henvist til parkeringshus i periferien av Ski sentrum. Det skal generelt være lite gjennomkjøring i de indre veiene midt i Ski sentrum. Siden det er ikke tilrettelagt for gateparkering i Ski sentrum vil det være uhensiktsmessig å kjøre inn til Nedre torg. Det er kun 5 min å gå fra kollektivknutepunktet.

Bruk av stedet i dag
Nedre torg i dag er en parkeringsplass. Den er omkranset av ulike butikker og en restaurant, pluss Storsenteret. Bygningsmassene rundt er relativt lave og det er en solrik plass.

Spesifikke utfordringer
Når parkeringsplassene fjernes så vil ferdsel for gående i dette området øke betydelig. Kontorer og butikker er bekymret for at de mister kundegrunnlaget sitt pga. at parkeringsplassene tas bort.

Nyttig lesning